Πανηγύρια

Πανηγύρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Εμπορειό
Από Τετάρτη 07 Νοέμβριος 2018
Έως Πέμπτη 08 Νοέμβριος 2018
Επισκέψεις : 422

Στις 7-8 Νοεμβρίου, στο χωριό Εμπορειός γίνεται πανηγύρι στην εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Τοποθεσία Εμπορειός