Πανηγύρια

Πανηγύρι Αγίων Αποστόλων στους Πάλους
Σάββατο 30 Ιούνιος 2018
Επισκέψεις : 319

Στις 30  Ιουνίου, στο χωριό Πάλοι γίνεται πανηγύρι και τιμάται η ημέρα των Αγίων Αποστόλων.

Τοποθεσία Πάλοι